Matka-apuraha

Jäsenistön tieteellistä aktiviteettia tuetaan vuosittain jaettavilla  matka-apurahoilla.

Kaikki Lapin lääkäriseuran jäsenet ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja. Etusijalla ovat ensikertalaiset. Päätöksen apurahan jakamisesta tekee seuran hallitus ja apurahojen suuruus ja niiden lukumäärä vahvistetaan  vuosikokouksessa. 


Vuonna 2024 jaossa on 500 euroa , joko yhdelle hakijalle tai jaettuna kahdelle. 

Hakuaika on vuosikokouksesta 15.11.2024 saakka


Hakemukseen tulee liittää lyhyt selostus ja/tai ohjelma sekä oletettavissa oleva tieteellinen anti, ajankohta, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.


Hakemukset osoitetaan hallitukselle : lapinlaakariseura@gmail.com  


Apurahan saajat päätetään hallituksen lokakuun kokouksessa ja apurahan saajille tulee henkilökohtainen ilmoitus.


Apurahaa voi saada vain sellaisiin kuluihin, joihin muualta ei ole saanut rahoitusta.

Matka-apurahan saajat esittävät vapaamuotoisen matkakertomuksen Lapin lääkäriseuran pikkujoulussa.