Matka-apuraha

Jäsenistön tieteellistä aktiviteettia tuetaan vuosittain jaettavilla  matka-apuarahoilla.

Kaikki Lapin lääkäriseuran jäsenet ovat oikeutettuja hakemaan apurahoja. Etusijalla ovat ensikertalaiset.

Apurahojen suuruus ja määrä päätetään vuosikokouksessa.
Hakuaika on  vuosikokouksesta aina syyskuun loppuun saakka.
Hakemukseen tulee liittää lyhyt selostus ja/tai ohjelma sekä oletettavissa oleva tieteellinen anti, ajankohta, kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma.
Hakemukset osoitetaan sihteerille paula.m.reponen@live.com , joka esittelee hakemukset lokakuun kokouksessa seuran hallitukselle.
Apurahan saajat päätetään hallituksen lokakuun kokouksessa ja apurahan saajille henkilökohtainen ilmoitus, sekä kotisivuille tiedot.
Apurahan voi saada myös takautuvasti ja maksu suoritetaan kuittia vastaan.
Apurahaa voi saada vain sellaisiin kuluihin, joihin muualta ei ole saanut rahoitusta.
 
Matka-apurahan saajat esittävät vapaamuotoisen matkakertomuksen Lapin lääkäriseuran pikkujoulussa.